Kedy mi vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká uchádzačovi o zamestnanie ak má platené poistenie v nezamestnanosti najmenej 2 roky (730 dní) za posledné 3 roky (do konca roku 2017) resp. 2 roky za posledné 4 roky (od januára 2018) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitú dobu.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov (podporné obdobie v nezamestnanosti), pričom do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie počas ktorého má poistenec nárok na výplatu:

  • nemocenského,
  • ošetrovného,
  • materského
  • a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu a poskytuje sa za dni. Vyplácanie dávky v nezamestnanosti je v kompetencii Sociálnej poisťovne (podmienky nároku - http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti#podmienky-naroku ).


 

Dátum vytvorenia stránky: 16.02.2018

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac