Harmonogram realizácie O2

Identifikácia konečných príjemcov – Opatrenie 2

Identifikáciu najodkázanejších osôb bude vykonávať PO a táto bude vychádzať z definície:

  • osoba bez prístrešia je osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie), je v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla denne. Je to najmä osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania a iné.

V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch PO bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo. Za osoby bez prístrešia môžu byť považovaní aj utečenci, ktorí sú v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na ulici, nie sú im poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, neskúma sa ich pôvod, pobyt, dokonca ani základné identifikačné údaje.

Pre účely Operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc je dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA PREŠOV

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF]

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] - aktualizácia od 1. 6. 2018

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Liptovský Mikuláš

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF]

 v dňoch 29. 10. 2018 – 2. 11. 2018 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši

 v dňoch 5. 8. 2019 – 31. 8. 2019 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši

 v dňoch 23. 12. 2019 – 6. 1. 2020 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši

 v dňoch 20. 7. 2020 – 31. 7. 2020 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši

 v dňoch 9. 8. 2021 – 31. 8. 2021 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Poprad

Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF]

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] - aktualizácia od 11. 10. 2018

 dňa 24. 12. 2019 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK Poprad

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] - aktualizácia od 1.5. 2022

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

od 12. 3. 2020 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF]  (2020/2021)

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF]  (2022)

od 1. 5. 2022 sa nerealizuje poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami pre utečencov z OP FEAD na adrese Charitný Dom, Dolný Smokovec 19, 059 81 Dolný Smokovec

DEPAUL SLOVENSKO

Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF]

 v dňoch 2. 3. 2020, 6.3. 2020 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 dňa 7. 10. 2020 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] - aktualizácia od 14.10. 2020

 dňa 7. 5. 2021 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 dňa 25. 5. 2021 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 dňa 16. 7. 2021 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 dňa 29. 10. 2021 a  3. 11. 2021 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 v dňoch 8.6.2022, 9.6.2022, 13.6.2022 a 16.6.2022 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 dňa 25.6.2022 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.11.2016
Dátum aktualizácie: 21.06.2022

Tlačiť