Harmonogram realizácie O2

Identifikácia konečných príjemcov – Opatrenie 2

Identifikáciu najodkázanejších osôb bude vykonávať PO a táto bude vychádzať z definície:

  • osoba bez prístrešia je osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie), je v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla denne. Je to najmä osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania a iné.

V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch PO bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo. Za osoby bez prístrešia môžu byť považovaní aj utečenci, ktorí sú v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na ulici, nie sú im poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, neskúma sa ich pôvod, pobyt, dokonca ani základné identifikačné údaje.

Pre účely Operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc je dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.

 

GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA PREŠOV

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF]

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] - aktualizácia od 1. 6. 2018

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] - aktualizácia od 1. 11. 2020

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] - aktualizácia od 18. 5. 2021

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Liptovský Mikuláš

⇒ Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] od 22.2.2017

⇒ Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] 2021

 v dňoch 29. 10. 2018 – 2. 11. 2018 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši

 v dňoch 5. 8. 2019 – 31. 8. 2019 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši

 v dňoch 23. 12. 2019 – 6. 1. 2020 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši

 v dňoch 20. 7. 2020 – 31. 7. 2020 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši

 v dňoch 9. 8. 2021 – 31. 8. 2021 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši

 v dňoch od 13.7. 2022 do 31.7.2022 a od 1.8.2022 do 12.8.2022 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK, na ulici Kuzmányho 15 v Liptovskom Mikuláši. Opätovne bude teplé jedlo poskytované od 15. 8. 2022

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, územný spolok Poprad

Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF]

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] - aktualizácia od 11. 10. 2018

 dňa 24. 12. 2019 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD v územnom spolku SČK Poprad

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] - 2021

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] - 2022

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] - 2022

SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

od 12. 3. 2020 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF]  (2020/2021)

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá)  (2021/2022)

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá)  (2022)

od 1. 5. 2022 sa nerealizuje poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami pre utečencov z OP FEAD na adrese Charitný Dom, Dolný Smokovec 19, 059 81 Dolný Smokovec

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF]  (2022/2023)

DEPAUL SLOVENSKO

Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF]

 v dňoch 2. 3. 2020, 6.3. 2020 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 dňa 7. 10. 2020 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF] - aktualizácia od 14.10. 2020

 dňa 7. a 25. 5. 2021 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 dňa 16. 7. 2021 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 dňa 29. 10. 2021 a  3. 11. 2021 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 v dňoch 8.6.2022, 9.6.2022, 13.6.2022, 16.6.2022 a 25.6.2022 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 dňa 8., 20. 8. 2022 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 dňa 8. 9. 2022 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

v dňoch 03.10., 10.10., 11.10., 18.10, a 24.10. 2022 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 v dňoch 7.11., 14.11., 17.11., 22.11., 23.11. a 29.11.2022  nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 v dňoch 5.12., 8.12., 9.12., 10.12., 12.12, 14.12, 15.12, 16.12., 18.12.,19.12., 21.12., 22.12. 2022  nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 v dňoch 1.2., 3. 2., 9. 2., 21.2., 27.2. 2023 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 v dňoch 2.3., 5. 3., 6. 3.,10. 3., 11. 3. 2023 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 v dňoch 13. 4., 17. 4., 21., 28. 4. 2023 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

v dňoch 6., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 22., 24., 25. 5. 2023 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

v dňoch 5., 6., 13., 14., 16., 19., 22. 6. 2023 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

v dňoch 1., 17. 7. 2023 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

⇒ v dňoch 16., 24. 8. 2023 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

⇒ v dňoch 2., 6. 9. 2023 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

 v dňoch 6., 18., 20., 24. 10. 2023 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD

DOMOV SV. JÁNA Z BOHA

Harmonogram realizácie Opatrenia 2 (Teplé jedlá) [ PDF]

 v dňoch 9. 3., 20. 4., 18. 5., 8. 6., 20. 7., 10. 8., 21. 9., 12. 10. 2023 nebude prebiehať poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami z OP FEAD


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.11.2016
Dátum aktualizácie: 16.10.2023

Tlačiť