Právne predpisy pre oblasť služieb zamestnanosti

  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 190/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní

Vyššie uvedené dokumenty nájdete v sekcii Služby zamestannosti  na http://www.employment.gov.sk/sk/legislativa/pracovna-legislativa/.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.12.2009
Dátum aktualizácie: 16.08.2021

Tlačiť