Právne predpisy pre oblasť služieb zamestnanosti

  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyššie uvedené dokumenty nájdete v sekcii Služby zamestannosti  na http://www.employment.gov.sk/sk/legislativa/pracovna-legislativa/.


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.12.2009
Dátum aktualizácie: 21.01.2014

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac