Oprava plotového betónového múrika pred RD Nálepkova 13 Nová Baňa

Predmet zákazky je dodanie materiálu a poskytnutie kompletných stavebných prác súvisiacich s opravou časti plotového betónového múruka. ZsNH sa uskutočňuje prostredníctvom EN EVOSERVIS, číslo zákazky ID 2983509530


 

Dátum vytvorenia stránky: 26.04.2022

Tlačiť