Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Výzvy Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny od 1.7.2013

Projekt osadenia projektovej dokumentácie rodinných domov pre potreby Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže

viac

 

Stavebný dozor pre stavbu - Obnova budovy Úradu PSVR Nové Mesto nad Váhom v Starej Turej

viac

 

Stavebný dozor pre stavbu - Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu ÚPSVR Prešov, pracovisko Sabinov

viac

 

Stavebný dozor pre stavbu - Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu PSVR Banská Bystrica

viac

 

Nájom nebytových priestorov pre realizáciu Veľtrhu práce – Job Expo 2019 a European Job Days 2019

viac

 

2.2 Cielená medzinárodná burza práce „Rakúsko – Nemecký Deň 2017“

viac

 

Kancelárske kreslá a rokovacie stoličky

viac

 

Zorganizovanie podujatia EUROPE & BUSINESS – Informačný a poradenský deň pre ľudí hľadajúcich si prácu a pracujúcich v Rakúsku a Česku a pre SZČO v uvedených krajinách

viac

 

Rakúsko - Nemecký Deň 2015

viac

 

Národné stretnutie siete EURES 27.-29.10.2015

viac

 

Česko - slovenské stretnutie EURES

viac

 

Správa a aktualizácia webu

viac

 

2.9., propagácia a vizuálna prezentácia EURES - zamestnávatelia

viac

 

Propagácia a vizuálna prezentácia EURES - UoZ - Propagácia a vizuálna prezentácia EURES - zamestnávatelia - Propagácia a vizuálna prezentácia EURES - UoZ - vizitky a info kartičky

viac

 

Národná stretnutie siete EURES Slovensko 17.-19.06.2015

viac

 

Národné stretnutie siete EURES Slovensko

viac

 

Organizačno – technické zabezpečenie podujatia Veľtrh práce – Job Expo 2015 a European Job Days 2015

viac

 

Oznámenie o možnosti opätovného prijímania žiadostí NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“

V súvislosti s implementáciou projektu NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať, že je opätovne možné prijímanie žiadostí na aktivitu č. 1.Termín posledného predloženia žiadostí na schválenie do hodnotiacej komisie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je 20.2.2015. Uchádzač o zamestnanie alebo znevýhodnený uchádzač o zamestnanie musí byť na pracovné miesto, na ktoré bude v tomto období poskytnutý finančný príspevok, umiestnený najneskôr v apríli 2015.

viac

 

NP XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest – 3

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest - 3“.

 

viac

 

Poskytovanie pravidelných preventívnych servisných prehliadok na klimatizačných a vzduchotechnických zariadeniach v objektoch ÚPSVaR, Župné námestie 5-6, Bratislava

viac

 

NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“

Oznámenie o možnosti opätovného prijímania žiadostí NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“.

V súvislosti s implementáciou projektu NP XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať, že je opätovne možné prijímanie žiadostí na aktivitu č. 1.Termín posledného predloženia žiadostí na schválenie do hodnotiacej komisie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je 20.2.2015. Uchádzač o zamestnanie alebo znevýhodnený uchádzač o zamestnanie musí byť na pracovné miesto, na ktoré bude v tomto období poskytnutý finančný príspevok, umiestnený najneskôr v apríli 2015.

viac

 

Dodávka štítkov s čiarovými kódmi

viac

 

Priebežné zabezpečovanie sťahovacích služieb

viac

 

Kancelárske stoličky a kreslá otočné s opierkami rúk

viac

 

"IV.Národné stretnutie siete EURES Slovensko "

viac

 

Výroba informačného materiálu 1

viac

 

Poskytovanie vykonávania kontrol elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) v objektoch ÚPSVaR, Župné námestie 5-6, Bratislava

viac

 

Servis služobných motorových vozidiel

viac

 

Televízna komunikačná kampaň veľtrhu práce JOBEXPO

viac

 

Televízna komunikačná kampaň ISTP 1

viac

 

Rozhlasová konumikačná kampaň JOBEXPO 2014

viac

 

Organizačno - technické zabezpečenie European Job Days2014

viac

 

III. Celoslovenská porada riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

viac

 

Rozhlasová komunikačná kampań JOBEXPO 2014

viac

 

Televízna komunikačná kampaň ISTP

viac

 

Televízna komunikačná kampaň veľtrhu práce JOBEXPO 2014

viac

 

Komunikačná kampaň JOBEXPO 2014 prostredníctvom plošnej inzercie v printových médiách.

viac

 

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“

viac

 

Súťažné podklady verejných súťaží v rámci projektov ROP

viac

 

Záhradný nábytok

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Tlačiť