Výmena plynového kotla - Nemocničná 208/8 Nová Baňa

Výzva na poskytnutie informácií potrebných pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a predloženia cenovej ponuky - prieskum trhu


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.12.2022

Tlačiť