Výrub drevín - Nálepkova 1049/13 Nová Baňa

Oznámenie o výsledku prieskumu na PHZ - Nálepkova 1049/13 NB


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.12.2022

Tlačiť