Pripojenie domovej kanalizácie RD Panické Dravce na verejnú kanalizáciu