Výzva na predkladanie cenovej ponuky Aktívny bleskozvod

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na montáž nového aktívneho bleskozvodu ako aj revízna správa ako na uzemnenie tak na samotnú hlavicu bleskozvodu


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.05.2018

Tlačiť