Úprava spevnenej plochy, Hlavná 28 1

zemné práce s úpravou spevnenej plochy s obrubníkom, okopávkou a prekopávkou


 

Dátum vytvorenia stránky: 24.10.2017

Tlačiť