Úprava spevnenej plochy, Hlavná 28

Predmetom zákazky sú zemné práce s rozlohou 400 m2.


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.09.2017

Tlačiť