Výmena - vchodové dvere na hlavnej budove detského domova

predmetom zákazky je výmena dvojkrídlových dvier na hlavnej budove detského domova z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a zdravého chodu prevádzky


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.10.2018

Tlačiť