Výzva na opravu a údržbu plynových kotlov v kotolni DeD 2014

Pravidelná údržba a oprava kotlov a príslušenstva v kotolni DeD Slovenské Nové Mesto. Zabezpečenie dlhodobých bezproblémových funkcií plynových kotlov, ich účinnosti a spoľahlivosti, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia detí a zamestnancov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.03.2014

Tlačiť