Výzva na predkladanie ponúk: oprava odkvapového žľabu na hlavnej budove DeD.

Zákazka na poskytnutie služieb - oprava odkvapového žľabu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.10.2014

Tlačiť