Výzva na predkladanie ponúk - oprava omietky na schodisku v bytovej časti Detského domova Košice, Uralská 1

Odstránenie starej omietky a nanesenie novej omietky, maľba stien


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.08.2014
Dátum aktualizácie: 15.08.2014

Tlačiť