Výzva na predkladnie ponúk - Oprava a údržba elektrospotrebičov 2014

Oprava a údržba elektrospotrebičov, ktoré používajú deti a zamestnanci DeD Slovenské Nové Mesto.


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.03.2014

Tlačiť