Výzva na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok