Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 II.štvrťrok 2014 

Tlačiť