Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 IV.štvrťrok 2014 

Tlačiť