Súhrnná správa o zákazke podľa § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 o VO 

Tlačiť