Oznámenie o zákazkách podľa § 9 odst. 9 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013 

Tlačiť