Súhná správa o zákazkách 3. štvrťrok 2017

„Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie budovy DeD – revízia ELI“ „Oprava strechy budovy Detského domova Prešov – časť “C“


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2019

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac