Súhná správa o zákazkách 3. štvrťrok 2019

„Výmena okien budovy Centra pre deti a rodiny Prešov – III. ETAPA“ „Sanácia hlavnej rímsy objektu „D“, Centra pre deti a rodiny Prešov – I. ETAPA“


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.06.2020

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac