Súhná správa o zákazkách 4. štvrťrok 2017

"Odborné školenie a praktický zácvik pre vykonávanie obsluhy tlakových zariadení v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhl. 508/2009 Z.z., STN 690012" „DeD Prešov – Nákup motorového vozidla“


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.01.2019

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac