Súhrná správa 4. štvrťrok 2015

Odborné školenie a praktický zácvik pre vykonávanie obsluhy tlakových zariadení. Oprava elektrickej časti výťahu TOV 500


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.01.2016

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac