Súhrnná správa o podlimitných zákazkách podľa § 9 odst. 9 Zákona o o VO za 4.štvrťrok 2014

Prehľad zákaziek


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.02.2015

Tlačiť