Súhrnná správa o podlimitných zákazkách podľa § 9 odst. 9 Zákona o VO za 3.štvrťrok 2014

Zoznam zákaziek


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.02.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac