Vybudovanie ústredného kúrenia RD Ul. SNP 35, Snina

Predmetom zákazky je vybudovanie ústredného vykurovania pre rodinný dom Ul. SNP 35 v Snine, pričom jestvujúci pripojovací plynovod ostáva nezmenený, mení sa odberné plynové zariadenie, demontujú sa pôvodné vykurovacie telesá-plynové radiátory, inštalujú sa nové radiátory, taktiež sa inštaluje nový plynový kotol


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.11.2013

Tlačiť