Zákazky zadávané podľa §9. odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1

PDF
Zákazka.PDF
[PDF,48.7 kB]


 

Tlačiť