Oprava plochej strechy kotolne pri budove M.Nešora 104/16, Ilava - Klobušice

PDF
výzva strecha.PDF
[PDF,503.0 kB]
Predmetom zákazky je oprava plochej strechy s rozmerom 126m² s následným celoplošným natavením novej hydroizolačnej vrstvy asfaltovými pásmi, zhotovenie zvislej izolácie atiky, zhotovenie krycej lišty zvislej izolácie, oprava vtokov do kanalizačného potrubia, zhotovenie nového náteru oplechovania atiky, prečistenie ležatej dažďovej kanalizácie odvoz a zneškodnenie stavebného materiálu a hygienické vnútorné maľby zatečenej maľovky v priestore plynomerne budovy DeD. Po demontáži bleskozvodnej siete zabazpečiť opätovnú montáž a vypracovanie revíznej správy.


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.08.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac