Výmena regulátora tlaku plynu 2020

Výmena regulátora tlaku plynu, ktorý znižuje vstupný tlak privádzaného plynu a reguluje v rozsahu tolerančného poľa nastaveného výstupného tlaku zemného plynu. Regulátor sa používa na regulovanie tlaku plynu pre plynové kotle v plynovej kotolni objektu č. 4. Typ regulátora tlaku plynu je C26 535 516 DN 100. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky v objekte CDR Zlatovce, aby si sami overili potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie cenovej ponuky, tak aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky pre potreby vypracovania ponuky bude možné vykonať v pracovných dňoch od 7,00 do 15,00 hod. po telefonickom dohovore s hospodárom CDR Zlatovce, t.č. 0918 643 516 alebo e-mail: hospodár.zlatovce@gmail.com.


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.08.2020

Tlačiť