Oznam o zadávaní zákazky" Dodávka stravných poukážok"

pdf
oz VO.pdf
[pdf,301.0 kB]
Zákazka na poskytnutie služieb. Jedná sa o zadávanú zákazku obstarávanú postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.01.2015

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac