Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. za 2. štvrťrok 2016 

Tlačiť