Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o VO za 1. štvrťrok 2016 

Tlačiť