Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o VO za 2. štvrťrok 2015 

Tlačiť