Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o VO za 4. štvrťrok 2014 

Tlačiť