Výzva - maľovanie interiéru 2019

Zákazka na maľovanie interiéru rodinného domu (plocha 817 m2) pozostáva z prípravy a zabezpečenia plôch proti znečisteniu, vyspravenia prasklín a nerovností stien, odstránenie prachu a nečistôt zo stien, aplikácia penetračného náteru maľovaných plôch a maľovanie určených stien 2 vrstvami interiérovej farby (biela) Oprava a maľovanie dverí ( počet 10 ks) a oprava výplní okolo zárubní interiérových dverí – vyspravenie poškodení, brúsenie, 2 krát náter. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 výkaz – výmer.


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.12.2019

Tlačiť