Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia kúpeľne