Výzva "OPRAVA PODLÁH" 2021

Ide o opravu podlahy v rozsahu : odstránenie pôvodných podláh, odstránenie sute, montáž podláh z keramických dlaždíc a montáž laminátových podláh vrátane demontáže a montáže kuchynskej linky a skriniek. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 výkaz – výmer. Obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky pre potreby vypracovania cenovej ponuky bude možné vykonať v pracovných dňoch od 7,00 do 15,00 hod. po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou.


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.06.2021
Dátum aktualizácie: 16.07.2021

Tlačiť