Výzva - Oprava poistky kotla 2019

Zákazka na opravu kovovej nádoby - zabezpečovacieho zariadenia (vodná poistka) kotla č.3 ( 9361) v objekte č.4 „Kotolňa“. Jedná sa o kovovú nádobu, ktorá je pri prevádzke kotla naplnená vodou a bráni vytlačeniu horúcej pary z vykurovacieho systému. Konštrukčný systém poistky kotla je nastavený tak, že hladina vody v kovovej nádobe sa musí kontrolovať pri nulovom pretlaku v kotloch. Práce budú vykonané do 31. novembra 2019. Súčasťou vykonania opravy je vykonanie tesnostnej skúšky kovovej nádoby.


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.09.2019

Tlačiť