Súhrnná správa o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou za 1.Q.2019

Súhrnná správa o zadaní zákaziek nad 5000,- €


 

Dátum vytvorenia stránky: 08.04.2019

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac