Prieskum trhu na verejné obstarávanie zadávanej zákazky - deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia - výzva na predloženie cenovej ponuky

Poskytnutie služieb deratizácie, dezinsekcie a prípadnej dezinfekcie, ktorej cieľom je prerušenie ciest pôvodcom nákaz od prameňa pôvodcov, ničenie epidemiologický závažných alebo obťažujúcich článkonožcov, komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu a udržanie ich stavu na prachu škodlivosti.


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.01.2013

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac