"Rekonštrukcia,modernizácia a rozširovanie DeD-zateplenie", výzva na predloženie cenovej ponuky.

Po odstránení vlhkosti muriva nad úrovňou terénu je potrebné realizovať zateplenie budovy. -osekanie zvetraných a opádavajúcich omietok, ich vyspravenie novou omietkou a cementovým postrekom, osekanie ostení okien, demontáž bleskozvodov, dažďových zvodov, výmena všetkých parapetných dosiek, izolácia sokla doskami Styrodur 50mm s marmolitovou úpravou, soklová lišta po celom obvode, zateplenie fasády Polystyrenom 100mm s ukotvením,lepením a sieťkovaním, povrchová úprava tenkovrstvou silikonovou omietkou Baumit, demontáž a montáž lešenie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.09.2012

Tlačiť