Cenník

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácie
Strana A4 ČB - 0,03 euro
Strana A4 farebná - 0,10 euro
Disketa 0,50 - euro
CD 1,15 - euro
Obálka - 0,08 euro 

Dátum vytvorenia stránky: 21.07.2009
Dátum aktualizácie: 19.01.2010

Tlačiť