Kontakt na podanie žiadosti o informáciu

Poskytovanie informácii v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67 Bratislava 

Mgr. Matej Kankara
tel.č.: 02 / 204 44 988

Mgr. Nikola Spišiaková
tel.č.: 02 / 204 55 905

e-mail: infozakon@upsvr.gov.sk 

Dátum vytvorenia stránky: 21.07.2009
Dátum aktualizácie: 03.05.2022

Tlačiť