Zoznam dlžníkov v zmysle zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti

Zoznam dlžníkov - údaje majú informatívny charakter a nemožno ich použiť na právne úkony. 

Dátum vytvorenia stránky: 21.07.2009
Dátum aktualizácie: 27.07.2023

Tlačiť