Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Dávky, príspevky a dotácie

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Na pomoc obyvateľom splácať úvery na bývanie z dôvodu nárastu ich úrokovej sadzby je určený príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Od 02.01.2024 je možné podávať žiadosti o poskytnutie tohto príspevku. 

 

viac

 

UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí

 

viac

 

Inflačná dotácia na obedy a iné jedlo v sume 160 eur

V dôsledku rastu  miery inflácie  možno  poskytnúť  jednorazovú  dotáciu  na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023 na čiastočnú kompenzáciu výdavkov na platenie úhrady za obed a iné jedlo poskytované dieťaťu pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania alebo povinnej školskej dochádzky spojenej s poskytovaním sociálnej služby v zariadení v sume 160 eur na dieťa.

 

viac

 

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci osobe s osobitnou ochranou v súvislosti s jej závažným zdravotným postihnutím. Субсидія на підтримку гуманітарної допомоги особі з особливим захистом у зв’язку з її тяжкою інвалідністю.

 

viac

 

Pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, štátne sociálne dávky, dotácie pre deti a dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

 

viac

 

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

 

viac

 

Bezplatné dlhové poradenstvo

 

viac

 

Tlačiť