Usmernenie pri nakladaní s majetkom štátu v správe CDR

Usmernenie pri nakladaní s majetkom štátu a užívanie cudzieho majetku - pre CDR [ PDF 487.7 kB]

Príloha č.1 vzory rozhodnutí o majetku štátu pre CDR [ RTF 137.8 kB]

Príloha č.2 vzor kúpnej zmluvy nehnuteľného MŠ [ RTF 170.6 kB]

Príloha č.3 vzor kúpnej zmluvy NMŠ za nižšiu než primeranú cenu [ RTF 103.1 kB]

Príloha č.4 vzor kúpnej zmluvy hnuteľného MŠ [ RTF 141.5 kB]

Príloha č.5 vzor darovacej zmluvy NMŠ [ RTF 95.3 kB]

Príloha č.6 vzor darovacej zmluvy HMŠ [ RTF 111.9 kB]

Príloha č.7 vzor zmluvy o prevode správy HMŠ [ RTF 83.1 kB]

Príloha č.8 vzor zmluvy o prevode správy NMŠ [ RTF 104.4 kB]

Príloha č.9 vzor zmluvy o výpožičke HMŠ [ RTF 116.8 kB]

Príloha č.10 vzor zmluvy o výpožičke NMŠ [ RTF 146.2 kB]

Príloha č.11 vzor zámennej zmluvy NMŠ [ RTF 134.9 kB]

Príloha č.12 vzor nájomnej zmluvy na pozemok pre stavenisko [ RTF 88.7 kB]

Príloha č.13 vzor zmluvy o nájme NMŠ [ RTF 167.3 kB]

Príloha č.14 vzor zmluvy o krátkodobom nájme NMŠ [ RTF 107.8 kB]

Príloha č.15 vzor dodatku k zmluve o výpožičke [ RTF 88.7 kB]

Príloha č.16 vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku [ RTF 48.1 kB]

Príloha č.17 vzor zmluvy o budúcej zmluve – na cudzí majetok [ RTF 108.0 kB]

Príloha č.18 vzor Dohody o zaplatení úhrad za užívanie pozemku [ RTF 103.7 kB]

Príloha č.19 vzor zmluvy o zriadení vecného bremena [ RTF 76.8 kB]

Príloha č. 20 vzor Dohoda o ukončení výpožičky [ RTF 64.6 kB]

Príloha č. 21 vzor Protokol o vyradení a likvidácií majetku štátu [ RTF 234.5 kB]

Príloha č. 22 vzor Zmluvy o nájme cudzieho bytu [ RTF 198.0 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.05.2013
Dátum aktualizácie: 17.05.2019

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac