Usmernenie pri nakladaní s majetkom štátu v správe CDR

Usmernenie k nakladaniu s majetkom štátu v správe  CDR a postup pre užívanie cudzieho majetku [ PDF 531.5 kB] 

Príloha č.1  vzory rozhodnutí o majetku štátu pre CDR [ RTF 148.2 kB]

Príloha č.2  vzor kúpnej zmluvy nehnuteľného MŠ [ RTF 181.0 kB]

Príloha č.3  vzor kúpnej zmluvy NMŠ za nižšiu než primeranú cenu [ RTF 114.6 kB]

Príloha č.4  vzor kúpnej zmluvy hnuteľného MŠ [ RTF 164.5 kB]

Príloha č.5 vzor darovacej zmluvy NMŠ [ RTF 104.9 kB]

Príloha č.6  vzor darovacej zmluvy  HMŠ [ RTF 129.8 kB]

Príloha č.7  vzor zmluvy o prevode správy HMŠ [ RTF 92.7 kB]

Príloha č.8  vzor zmluvy o prevode správy NMŠ [ RTF 115.5 kB]

Príloha č.9  vzor zmluvy o výpožičke HMŠ [ RTF 131.0 kB]

Príloha č.10  vzor zmluvy o výpožičke NMŠ [ RTF 162.1 kB]

Príloha č.11  vzor zámennej zmluvy NMŠ [ RTF 173.2 kB]

Príloha č.12  vzor  nájomnej zmluvy na pozemok pre stavenisko [ RTF 105.6 kB]

Príloha č.13  vzor zmluvy o nájme NMŠ [ RTF 200.1 kB]

Príloha č.14  vzor zmluvy o krátkodobom nájme NMŠ [ RTF 118.2 kB]

Príloha č.15  vzor dodatku k zmluve o výpožičke [ RTF 93.9 kB]

Príloha č.16  vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku [ RTF 51.4 kB]

Príloha č.17  vzor zmluvy o budúcej zmluve – na cudzí majetok [ RTF 121.9 kB]

Príloha č.18  vzor Dohody o zaplatení úhrad za užívanie pozemku [ RTF 115.6 kB]

Príloha č.19  vzor zmluvy o zriadení vecného bremena [ RTF 94.4 kB]

Príloha č. 20 vzor Dohoda o ukončení výpožičky [ RTF 74.4 kB]

Príloha č. 21 vzor Protokol o vyradení a likvidácií majetku štátu [ RTF 248.8 kB]

Príloha č. 22 vzor Zmluvy o nájme cudzieho bytu [ RTF 188.3 kB]

                 


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.05.2013
Dátum aktualizácie: 18.11.2021

Tlačiť

 


Chcem podať podnet

viac