Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Mesačné štatistiky – otvorené údaje

Dataset s otvorenými údajmi v zmysle § 52 výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy – základné štatistické ukazovatele o evidovaných údajov v informačných systémoch Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za uplynulý mesiac.


Evidované údaje o uchádzačoch o zamestnanie:

Subor Veľkosť
UoZ-01-zakladne-ukazovatele.json 724.5 kB
UoZ-01-zakladne-ukazovatele.xml 847.6 kB
UoZ-01-zakladne-ukazovatele.xsd 2.3 kB
UoZ-02-profesie-isco.json 778.5 kB
UoZ-02-profesie-isco.xml 1.1 MB
UoZ-02-profesie-isco.xsd 2.7 kB
UoZ-03-odvetvie-nace.json 1.3 MB
UoZ-03-odvetvie-nace.xml 1.9 MB
UoZ-03-odvetvie-nace.xsd 4.1 kB
UoZ-04-vzdelanie-isced.json 736.9 kB
UoZ-04-vzdelanie-isced.xml 1.1 MB
UoZ-04-vzdelanie-isced.xsd 2.5 kB
UoZ-05-vek.json 770.7 kB
UoZ-05-vek.xml 1.1 MB
UoZ-05-vek.xsd 2.7 kB
UoZ-06-doba-evid.json 794.4 kB
UoZ-06-doba-evid.xml 1.2 MB
UoZ-06-doba-evid.xsd 2.6 kB
UoZ-07-znevyh.json 583.2 kB
UoZ-07-znevyh.xml 836.1 kB
UoZ-07-znevyh.xsd 2.3 kB
UoZ-08-rodinny-stav.json 557.1 kB
UoZ-08-rodinny-stav.xml 830.6 kB
UoZ-08-rodinny-stav.xsd 2.1 kB
UoZ-zeny-01-zakladne-ukazovatele.json 723.4 kB
UoZ-zeny-01-zakladne-ukazovatele.xml 846.6 kB
UoZ-zeny-01-zakladne-ukazovatele.xsd 2.3 kB
UoZ-zeny-02-profesie-isco.json 775.8 kB
UoZ-zeny-02-profesie-isco.xml 1.1 MB
UoZ-zeny-02-profesie-isco.xsd 2.7 kB
UoZ-zeny-03-odvetvie-nace.json 1.3 MB
UoZ-zeny-03-odvetvie-nace.xml 1.9 MB
UoZ-zeny-03-odvetvie-nace.xsd 4.1 kB
UoZ-zeny-04-vzdelanie-isced.json 734.6 kB
UoZ-zeny-04-vzdelanie-isced.xml 1.1 MB
UoZ-zeny-04-vzdelanie-isced.xsd 2.5 kB
UoZ-zeny-05-vek.json 767.2 kB
UoZ-zeny-05-vek.xml 1.1 MB
UoZ-zeny-05-vek.xsd 2.7 kB
UoZ-zeny-06-doba-evid.json 790.9 kB
UoZ-zeny-06-doba-evid.xml 1.2 MB
UoZ-zeny-06-doba-evid.xsd 2.6 kB
UoZ-zeny-07-znevyh.json 586.5 kB
UoZ-zeny-07-znevyh.xml 839.4 kB
UoZ-zeny-07-znevyh.xsd 2.3 kB
UoZ-zeny-08-rodinny-stav.json 554.6 kB
UoZ-zeny-08-rodinny-stav.xml 828.2 kB
UoZ-zeny-08-rodinny-stav.xsd 2.1 kB

Evidované údaje o voľných pracovných miestach:

Subor Veľkosť
VPM-01-zakladne-ukazovatele.json 9.7 kB
VPM-01-zakladne-ukazovatele.xml 13.9 kB
VPM-01-zakladne-ukazovatele.xsd 1.5 kB
VPM-02-profesie-isco.json 21.7 kB
VPM-02-profesie-isco.xml 31.3 kB
VPM-02-profesie-isco.xsd 2.6 kB
VPM-03-vzdelanie.json 24.4 kB
VPM-03-vzdelanie.xml 36.7 kB
VPM-03-vzdelanie.xsd 2.6 kB

 

Dataset s otvorenými údajmi v zmysle § 52 výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy – základné štatistické ukazovatele o evidovaných údajov v informačných systémoch Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za uplynulé obdobie:

Dátum vytvorenia stránky: 18.12.2019
Dátum aktualizácie: 21.02.2020

Tlačiť

 

Konvertovanie

Štatistiky vo formáte XLSX (Microsoft Excel 2007) je možné prekonvertovať cez
> Online web konvertor

Chcem podať podnet

viac