Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Narodný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR

Kvantifikácia disparít na trhu práce z pohľadu profesií, odvetví a regiónov a z nich vyplývajúce odporúčania pre trh práce v SR a jej jednotlivých regiónoch v roku 2017

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce v roku 2016 (vybrané výsledky)

Strednodobá prognóza potrieb absolventov vzdelávacieho systému v horizonte 5 rokov v roku 2017 podľa odborov vzdelania a regiónov

Strednodobá prognóza potrieb trhu práce v horizonte 5 rokov v roku 2017 v jednotlivých zamestnaniach SK ISCO-08, regiónoch a odvetviach SK NACE

Strednodoba prognoza potrieb trhu prace do roku 2021

Uplatnenie absolventov strednych a vysokých škôl za rok 2015

Prognóza očakávania budúcich potrieb zamestnancov do roku 2020

Návrh odporúčaní vyplývajúcich z prognóz vývoja na trhu práce v roku 2015 v SR bez BSK - zhrnutie

Návrh odporúčaní vyplývajúcich z prognóz vývoja na trhu práce v roku 2015 v BSK - zhrnutie

Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov v roku 2016 v BSK

Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov v roku 2016 v SR bez BSK

Demografická analýza a vývojové trendy pracovných síl za II. polrok 2013 do roku 2014 v BSK

Demografická analýza a vývojové trendy pracovných síl za II. polrok 2013 do roku 2014 v SR bez BSK

Správa o priebehu a zistených výsledkoch z výberových kvalitatívnych prieskumov vychádzajúce z relevantných údajov za rok 2015 v BSK

Retrospektívna analýza zamestnanosti a komparácie štruktúr v národnom hospodárstve v období r. 2011 – 1. polrok 2014 v SR bez BSK

Retrospektívna analýza zamestnanosti a komparácie štruktúr v národnom hospodárstve v období r. 2011 – 1. polrok 2014 v BSK

Návrh odporúčaní vyplývajúcich z prognózy vývoja na trhu práce v roku 2014 v BSK

Návrh odporúčaní vyplývajúcich z prognózy vývoja na trhu práce v roku 2014 v SR bez BSK

Retrospektívna analýza zamestnanosti a komparácie štruktúr v národnom hospodárstve v období r. 2000 - 1. polrok 2013 - BSK

Retrospektívna analýza zamestnanosti a komparácie štruktúr v národnom hospodárstve v období r. 2000 - 1. polrok 2013 - SR bez BSK

Správa o priebehu a zistených výsledkoch z výberových kvalitatívnych prieskumov vychádzajúce z relevantných ...- SR bez BSK

Správa o priebehu a zistených výsledkoch z výberových kvalitatívnych prieskumov vychádzajúce z relevantných údajov... - BSK

Demografická analýza a vývojové trendy pracovných síl v obdob 2001-2010 a 2011 - I. polroku 2013 - BSK

Demografická analýza a vývojové trendy pracovných síl v obdob 2001-2010 a 2011 - I. polroku 2013 - SR bez BSK

Komplexná analýza uplatniteľnosti absolventov na trhu práce za 1. polrok 2014 v SR - BSK

Komplexná analýza uplatniteľnosti absolventov na trhu práce za 1. polrok 2014 v SR - SR bez BSK

Metodika a sústava modelov pre tvorbu a verifikáciu prognóz vývoja na trhu práce (zhrnutie) - BSK

Metodika a sústava modelov pre tvorbu a verifikáciu prognóz vývoja na trhu práce (zhrnutie) - SR bez BSK

Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov v roku 2015 (zhrnutie) - SR bez BSK

Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov v roku 2015 (zhrnutie) - v BSK

Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov do roku 2019 (zhrnutie) - BSK

Prognóza očakávaných budúcich potrieb zamestnancov do roku 2019 (zhrnutie) - v SR bez BSK

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 12.12.2014
Dátum aktualizácie: 24.07.2023

Tlačiť

 

Konvertovanie

Štatistiky vo formáte XLSX (Microsoft Excel 2007) je možné prekonvertovať cez
> Online web konvertor